Razlika palijativne medicine i hospicija

Palijativna medicina skrbi za pacijente s neizlječivom ili teškom kroničnom bolešću prvenstveno na zbrinjavanju simptoma, brizi o kvaliteti života, te definiranju ciljeva liječenja.

Međutim, nema restrikcija u modulima liječenja.

Hospicij pruža poseban oblik palijativne skrbi koji prepoznaje putanju kraju života (najčešće procijenjenih posljednjih 6 mjeseci).

Podjelite članak: